Hội thảo - Hội thao CTN

Ninh Thuận: Tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm của người Chăm”

Trong 02 ngày 08 và ngày 09/12/2018, tại Khách sạn Sài Gòn Ninh chữ UBND tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế “Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật làm gốm của người Chăm tỉnh Ninh Thuận”.

Họp tổng kết chuyến công tác cuả Đoàn hỗ trợ thực hiện Dự án môi trường bền vững

Tiếp nối chuỗi hoạt động của Đoàn hỗ trợ thực hiện Dự án của Ngân hàng Thế giới tại 4 tỉnh Quảng Bình, Bình Định, Ninh Thuận, Khánh Hòa, ngày 30/11/2018, tại UBND tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Hội nghị tổng kết chuyến công tác của đoàn hỗ trợ thực hiện dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải. Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của ông Lê Duy Hưng – Trưởng đoàn thẩm định, Chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Thế giới, Chủ nhiệm dự án, Ông Nguyễn Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

ĐĂNG NHẬP

Tên

Mật Khẩu