Điểm tin ngành nước

Chi hội Cấp nước miền Nam: Đại hội lần thứ 17, nhiệm kỳ 2018 - 2020

Tham dự Đại hội có ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh; ông Cao Lại Quang - Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam, ông Nguyễn Hải Nam - đại diện Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng; ông Nguyễn Trường Ảnh - Chủ tịch Chi hội Cấp nước Miền Trung - Tây Nguyên, ông nguyễn Bảo Vinh - Chủ tịch Chi hội Cấp nước miền Bắc cùng nhiều vị khách quý và đông đủ các hội viên Chi hội. 
 


 Ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Dương tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Ông Cao Lại Quang - Chủ tịch Hội Cấp thoát nước Việt Nam phát biểu tại Đại hội
 

Đại hội đã thông qua báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2018 và phương hướng nhiệm kỳ 2018-2020, đồng thời tiến hành bầu BCH Chi hội nhiệm kỳ mới cùng các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Chi hội. Theo đó, ông Trần Chiến Công - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương (Biwase) đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Chi hội Cấp nước miền Nam nhiệm kỳ XVII (2018-2020).
 


Ông Đặng Văn Ngọ - Chủ tịch Chi hội nhiệm kỳ 2016 - 2018 tặng hoa chúc mừng ông Trần Chiến Công - Tân Chủ tịch Chi hội nhiệm kỳ 2018 - 2020


Nhân Dịp này, Ban chấp hành Chi hội Cấp thoát nước Miền Nam đã trao tặng Hội Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Bình Dương số tiền 50 triệu đồng giúp các nạn nhân vượt qua nỗi đau bệnh tật.
 


Theo báo cáo chính thức của Đại hội, hoạt động trong nhiệm kỳ 2016 - 2018 của Chi hội Cấp nước miền Nam tuy còn gặp một số khó khăn song với sự quan tâm của Trung ương Hội Cấp thoát nước Việt Nam, sự chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành và sự nhất trí đồng lòng của các hội viên Chi hội đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. 

Hiện tại Chi hội có 33 hội viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp nước sạch, trong hai năm qua đã có nhiều chuyển biển tích cực về thể chế, đầu tư và quản lý vận hành, tạo nên những nhân tố cho sự phát triển bền vững, chất lượng sản phẩm, dịch vụ được cải thiện; tỷ lệ người dân được tiếp cận và sử dụng nước sạch tăng cao (nông thôn đạt 75%, thành thị đạt trên 90%), tỷ lệ thất thoát giảm (bình quân 18,5%), lượng nước sử dụng bình quân trên 100 lít/người/ngày, mức độ ổn định của dịch vụ đạt 16-20 giờ/ngày, các đô thị loại 1-2 đảm bảo cung cấp nước liên tục 24 giờ/ngày nên đã giúp các đơn vị hoàn thành tốt các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh đề ra hàng năm.

Nhiều đơn vị hội viên cũng đã quan tâm đầu tư mở rộng mạng lưới, nâng cao năng lực cấp nước, nâng cao độ phủ cấp nước đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng đô thị của địa phương. Nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống cấp nước được các đơn vị chủ động tìm kiếm, ngoài các nguồn vốn tự có, vốn vay ODA ưu đãi,... nhiều đơn vị đã mạnh dạn sử dụng vốn vay thương mại để đầu tư phát triển hệ thống cấp nước, nâng công suất nhà máy.

Công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp ngành nước được đẩy mạnh, tính đến nay đã có 25/33 đơn vị đã chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần; 06 đơn vị đang và chuẩn bị tiến hành các bước để cổ phần hóa (Tiền Giang, Kiên Giang, Mỏ Cày, Trung tâm nước sinh hoạt nông thôn); 02 đơn vị thuộc sở hữu cá nhân (nước Đồng Tháp, cấp nước Hà Lan); một số đơn vị đang tiếp tục thực hiện thoái vốn, đảm bảo Nhà nước không chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần tại doanh nghiệp.

Các đơn vị hội viên thuộc lĩnh vực kinh doanh thương mại, tư vấn, xây dựng, sản xuất - cung cấp vật tư, thiết bị chuyên ngành thì không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, mạnh dạn đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, nâng cao trình độ nhân viên, công nhân kỹ thuật để sản xuất đưa ra thị trường các sản phẩm vật tư, thiết bị đáp ứng được nhu cầu trong nước, thay thế vật tư, thiết bị nhập khẩu.

Để tạo diễn đàn trao đổi thông tin, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm giữa các hội viên về các vấn đề liên quan đến hoạt động chuyên ngành, Chi hội cũng thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị chuyên đề, các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Trong đó có các buổi tham quan, giao lưu trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật, các công nghệ tiên tiến đã triển khai trong quản lý và sản xuất kinh doanh giữa các thành viên Chi hội với nhau, với các Chi hội bạn và các đối tác quan hệ trong và ngoài nước. Đặc biệt, Chi hội cũng đã tích cực tham gia các hoạt động của ngành nước do các cơ quan quản lý và Hội Cấp thoát nước Việt Nam tổ chức.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, tác thăm hỏi, động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vẫn được Chi hội chú trọng duy trì thường xuyên, thể hiện vai trò, vị trí và trách nhiệm của Chi hội đối với xã hội. 

Từ các kết quả trên, Ban chấp hành Chi hội đã bàn bạc và biểu quyết thống nhất các kế hoạch hoạt động trong nhiệm kỳ 2018 - 2020 với các nhiệm vụ trọng tâm:

Bảo đảm dịch vụ cấp nước an toàn, bền vững, đạt chuẩn quốc gia về chất lượng nước ăn uống sinh hoạt trên tất cả các hệ thống do công ty vận hành, quản lý. Đến năm 2020, 100% các công ty cấp nước thực hiện hiệu quả kế hoạch cấp nước an toàn. Tỷ lệ thất thoát bình quân trong tất cả các đơn vị hội viên dưới 18%.

Phấn đấu đến năm 2020, các đơn vị sản xuất, kinh doanh vật tư thiết bị chuyên ngành, tư vấn kỹ thuật và xây dựng cung cấp cho ngành và xã hội các sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển, nhu cầu thay thế trong nước và xuất khẩu.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên trên cơ sở tăng năng suất lao động và cung cấp dịch vụ tiên tiến. Hình thành văn hóa doanh nghiệp, phấn đấu không còn các gia đình người lao động thuộc diện hộ nghèo tại địa phương các đơn vị hội viên.

Tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Chi hội, xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo các hoạt động thường niên của Chi hội thông qua việc xây dựng ban hành Quy chế hoạt động, tài chính của Chi hội trên cơ sở Điều lệ của Hội cấp thoát nước Việt Nam. 

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, công nghệ thông tin giữa các thành viên trong và ngoài Chi hội theo định hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Phổ biến những công nghệ, thiết bị mới được ứng dụng trong sản xuất nước và vận hành mạng lưới theo hình thức tổ chức các đoàn tham quan, học tập theo từng chuyên đề tại các nhà máy, công ty.

Thúc đẩy việc triển khai rộng rãi và cải tiến các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành nước để tăng hiệu quả hoạt động. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các phần mềm dùng chung cho Chi hội về nghiệp vụ chuyên môn trong sản xuất kinh doanh ngành nước như hệ thống Tổng đài chăm sóc khách hàng, hóa đơn điện tử, ghi thu tiền nước bằng thiết bị di động, quản lý tài sản, ứng dụng GIS, phân vùng tách mạng và các dịch vụ hỗ trợ. 

Tiếp tục đổi mới các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, chủ động trong triển khai thực hiện các trương trình đào tạo kỹ năng quản lý, đổi mới công nghệ, vật liệu xây dựng, giới thiệu các kinh nghiệm trong quản lý tài chính và đào tạo từng nhóm công việc cụ thể, tổ chức hội thảo, hội nghị tổng kết đánh giá công tác triển khai một cách thiết thực, hiệu quả.

Tăng cường sự đoàn kết, trao đổi giữa các doanh nghiệp ngành cấp thoát nước và các đơn vị kinh doanh vật tư khu vực phía Nam. Tiếp tục quan tâm, chú trọng toàn diện, mọi mặt công tác tổ chức của Chi hội. 

Phấn đấu đảm bảo nguồn tài chính phục vụ hoạt động của Chi hội, phát triển số lượng hội viên mới, củng cố và phát huy vai trò của những đơn vị hội viên quy mô doanh nghiệp lớn, đã áp dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như đạt nhiều thành tựu trong hoạt động.

Nhân dịp Đại hội, từ ngày 27 -  28/12, Chi hội Cấp nước miền Nam cũng đã tổ chức buổi Triển lãm Vật tư thiết bị ngành nước trưng bày, giới thiệu các sản phẩm vật tư thiết bị tiên tiến.  
 

Nguyễn Vinh - Dương Diễm

ĐĂNG NHẬP

Tên

Mật Khẩu