Tin hoạt động công ty

Miễn, giảm tiền sử dụng nước hỗ trợ hộ nghèo do dịch COVID-19

Nhằm giảm bớt khó khăn cho tất cả hộ nghèo thuộc khu vực phân vùng cấp nước của Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra. Công ty xin thông báo đến quý khách hàng là hộ nghèo của 5 phường thuộc khu vực phân vùng cấp nước của Công ty sẽ được miễn, giảm tiền nước trong 3 tháng.

Xin thông báo đến Quý phường và tất cả hộ nghèo được biết.


 

ĐĂNG NHẬP

Tên

Mật Khẩu