Tin hoạt động công ty

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀY GHI CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ NƯỚC

Thông báo thay đổi ngày ghi chỉ số đồng hồ nước

Miễn, giảm tiền sử dụng nước hỗ trợ hộ nghèo do dịch COVID-19 quý III năm 2021

Miễn, giảm tiền sử dụng nước hỗ trợ hộ nghèo do dịch COVID-19 quý III năm 2021

Kỷ niệm công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải 27 năm thành lập.

Kỷ niệm công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải 27 năm thành lập.

Miễn, giảm tiền sử dụng nước hỗ trợ hộ nghèo do dịch COVID-19

Nhằm giảm bớt khó khăn cho tất cả hộ nghèo thuộc khu vực phân vùng cấp nước của Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra.

ĐĂNG NHẬP

Tên

Mật Khẩu