Tin hoạt động công ty

Miễn, giảm tiền sử dụng nước hỗ trợ hộ nghèo do dịch COVID-19 quý III năm 2021

Nhằm hỗ trợ cho tất cả hộ nghèo, chính sách thuộc khu vực phân vùng cấp nước của Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải trong thời gian dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra. Công ty xin thông báo đến quý khách hàng là hộ nghèo, chính sách của 5 phường thuộc khu vực phân vùng cấp nước của Công ty sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng nước trong 3 tháng 7, 8, 9 năm 2021.

Xin thông báo đến Quý phường và tất cả hộ nghèo, chính sách 5 phường thuộc khu vực phân vùng cấp nước của  Công ty TNHH cấp nước Đông Mỹ Hải được biết.

ĐĂNG NHẬP

Tên

Mật Khẩu