Giao lưu với tình bạn

Lễ ký hợp tác và tặng mô hình bơm Grundfos cho Bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Xây dựng

Ngày 23/12/2015, tại Trường Đại học Xây dựng đã diễn ra Lễ ký thỏa thuận hợp tác về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo giữa Viện Khoa học & Kỹ thuật Môi trường (IESE), Trường Đại học Xây dựng với Công ty Grundfos Việt Nam (GPV) và Lễ bàn giao mô hình bơm Grundfos cho Bộ môn Cấp thoát nước, Trường Đại học Xây dựng.

Hiện đại hóa hệ thống cấp nước

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và vận hành mạng lưới cấp nước” do Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tổ chức vừa diễn ra tại TPHCM. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác trao đổi kỹ thuật 6 bên giữa các đơn vị cấp nước trong và ngoài nước.

ĐĂNG NHẬP

Tên

Mật Khẩu