Bài viết

Hướng dẫn tra cứu thông tin tiền nước khách hàng

(1): Nhập "Số danh bộ" hoặc "Tên khách hàng" vào ô tìm kiếm

(2): Nhấn vào nút "Tìm" hoặc "Enter" để thực hiện tìm kiếm

(3): Xuất hiện bảng thông tin tra cứu tiền nước cần tìm

(4): Chọn vào "Số danh bộ" để xem thông tin tiền nước ở trong 12 tháng gần nhất.

ĐĂNG NHẬP

Tên

Mật Khẩu